کد مطلب: 

183215
پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی
«آیین‌نامة پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی» به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشور به تصویب رسید.
پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان،  به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشور و به استناد راهبردکلان 5 و نیز اقدام‌ ملّی 1ـ1ـ1 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:

مادّة 1: تعاریف

به‌ منظور رعایت اختصار تعاریف زیر در این آیین‌نامه رعایت می‌گردد:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسۀ: منظور هریک از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی‌کشور است‌که براساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.

د‍. پایان‌نامه: منظور هریک از پایان‌نامه‌های دورة‌کارشناسی‌ارشد یا رساله‌های دورة دکتری تخصصی دانشجویان مؤسسه است.

مادّة2: پشتیبانی

بنیاد مجاز است از پایان‌نامه‌های مصوّب مؤسسه که موضوع پژوهش آنها مرتبط با مأموریت‌های بنیاد است، با اختصاص پژوهانه پشتیبانی‌کند.

زمینه‌های مرتبط با مأموریت‌های بنیاد به‌شرح زیر است:

2ـ1. اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ پایش، بهبود و تکامل سند

2ـ2. شناسایی و پایش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگانی در سطوح و حوزه‌های مختلف

2ـ3. طراحی نظام تربیتی و هدایتی اجتماعات نخبگانی درسطوح و حوزه‌های مختلف

2ـ4. تبیین اخلاق نخبگی و الگوسازی از نخبگان

2ـ5. طراحی نظام نخبگانی متناسب با نیازهای‌کشور

تبصره: تعیین مصادیق هر زمینه، فرایند پشتیبانی از پایان‌نامه‌ها و میزان پژوهانة آنها بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

مادّة 3: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه مادّه و یک تبصره در تاریخ 15/7/1394 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبة جلسة پنجم هیئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آیین‌نامة کمیسیون دائمی)، در تاریخ 29/7/1394 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «آیین‌نامة حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در زمینة پژوهش‌های مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبة کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد تاریخ 12/12/1388) می‌شود و از تاریخ 1/8/1394 لازم‌الاجراست.

آیین‌نامة پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2015-12-30 13:44

افزودن دیدگاه جدید