کد مطلب: 

177738
نمره دهی هوشمند امتحانات با استفاده از رایانه‌های شناختی
مرکز آموزش و برنامه ریزی درسی استرالیا اعلام کرد، قصد دارد از سال 2017 از یک رایانهء شناختی برای نمره دهی هوشمند دانش آموزان استفاده کند. این رایانه قادر به شناسایی عناصر نوشتاری مانند دستور زبان، ساختار جمله، لغات و املاءِ کلمات است. برای آموزش این رایانه از معیار‌های نمره دهی معلمین استفاده می‌شود.
نمره دهی هوشمند امتحانات با استفاده از رایانه‌های شناختی

به گزارش سیتنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - بخش " انبیک " -هر ساله دانش آموزان استرالیایی، در پایه‌های سه، پنج، هفت و نُه برای ارزیابی پیشرفتِ مهارت‌های خواندن، نوشتن و ریاضیات در امتحانی موسوم به NAPLANشرکت می‌کنند و نتایج آن از طریق اینترنت اعلام می‌شود.

مرکز برنامه ریزی درسی استرالیا (ACARA) قصد دارد از سال 2017از یک رایانه شناختی برای نمره دهی هوشمند این امتحان استفاده کند. به همین منظور ACARAحدود 1000 برگه امتحانیِ NAPLANرا برای نمره دهی در اختیار معلمان قرار داده است. معیارهای نمره دهی و تصحیحِ معلمان در اختیار رایانه قرار می‌گیرد و از آن به عنوان معیاری برای آموزش رایانه شناختی استفاده می‌شود. این رایانه، مانند یک انسان قادر به شناسایی عناصر نوشتاری مانند: دستور زبان، ساختار جمله، لغات و املاءِ کلمات است.

نتایج نمره دهی رایانه از طریق دو معیار بررسی می‌شود. 1- ارتباط نمره دهی رایانه با نمره دهی انسان 2- بررسی الگوی توزیع نمرات رایانه با نمرات داده شده توسط انسان. نتایج نشان می‌دهد که نمرات نمرات داده شده توسط رایانه به خوبی انسان و یا حتی بهتر از آن است.ACARAدر جستجوی راهی است تا به والدین و معلمان تضمین دهد که در این سامانه نمره دهی هوشمند به مانند نمره دهی توسط انسان تدابیر امنیتی برای تامین کیفیت مورد نیاز اندیشیده شده است. در حال حاضر معلمان به این سامانه معترضند و اظهار دارند که این سامانهء هوشمند موجب تضعیف جنبهء خلاقانهء عملکرد و یادگیریِ دانش آموزان می‌شود.برای حصول اطمینان از عملکرد صحیحِ سامانه، پنج تا ده درصد از برگه‌های امتحانی دوبار تصحیح می‌شوند.

استفاده از رایانه‌های شناختی در استرالیا در حال گسترش است. برای مثال موسساتی همچون بانک ANZ، دانشگاه دیکین و گمرک استرالیا، از سامانهء واتسون شرکتِIBM استفاده می‌کنند.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2015-05-31 17:02

افزودن دیدگاه جدید