مقاله

مفهوم انبار داده‌ها به اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ زمانی که محققان IBM، "بری دولین" و" پل مورفی"،...
صاحب فرایند کسی است که مسئول طراحی فرایندهای ضروری است، در واقع فرایندهایی را ضروری قلمداد می‌نماییم که اهداف...

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله

اشتراک در خبرنامه