خواندنی ها

شجاع خلیل زاده به قطر رفت
شجاع خلیل‌زاده که با ناراحتی از مدیران قصد دارد از پرسپولیس جدا شود به دوحه سفر کرده و می‌خواهد مذاکراتش با...

صفحه‌ها

اشتراک در خواندنی ها

اشتراک در خبرنامه