بانک و بیمه

پورزرندی تصریح کرد‌:
مدیر عامل بانک شهر با بیان این‌که توسعه و عمران شهرهای کشور از جمله برنامه‌های این بانک‌ است‌، تصریح کرد‌:...
برای نخستین بار در شیراز صورت گرفت :
کارت شهروندی بانک شهر، با حضور مدیران این بانک و مدیران شهری برای نخستین بار در شیراز رونمایی شد. ...

صفحه‌ها

اشتراک در بانک و بیمه

اشتراک در خبرنامه