اخبار

تفکر مدیریت صرفاً فنی بر فضای مجازی، از معضلات این حوزه است/ اولویت انتشار اخبار در شبکه‌های اجتماعی «سرعت» است و نه «صحت» و «دقت»
رئیس پژوهشکده ارتباطات وزارت ارشاد:
رئیس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، می گوید: رسانه‌های رسمی اصل خبرشان چند مبنا دارد: «صحت...

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار

اشتراک در خبرنامه