اخبار

شرکت مخابرات ایران یک سرمایه ملی است
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران:
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، گفت: در جایی که شرکت های دیگر نمی توانند حتی یک متر کانال و یا حوضچه...

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار

اشتراک در خبرنامه

قیمت سیم کارت رایتل

نام محصولپیش شمارهقیمت (ریال)
سیم کارت دائمی09201,200,000
سیم کارت اعتباری0921200,000
سیم کارت دیتا0921200,000