اخبار

اجرای موفق برنامه حذف دفترچه های بیمه از مراکز درمانی ملکی در سال 95/ برنامه مدون برای حذف دفترچه های کاغذی در مراکز طرف قرارداد در آینده نزدیک
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرد:
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اجرای برنامه حذف دفترچه را از راهبردهای اصلی حوزه درمان این سازمان در سال ٩۵...

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار

اشتراک در خبرنامه

قیمت سیم کارت رایتل

نام محصولپیش شمارهقیمت (ریال)
سیم کارت دائمی09201,200,000
سیم کارت اعتباری0921200,000
سیم کارت دیتا0921200,000