اخبار

160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد/ 6500 همکاری موفق شامل پست داک، استاد مدعو، فرصت مطالعاتی، تاسیس شرکت و اشتغال در شرکت‌های فناور ثبت شده است
در پی اجرای برنامه‌ی همکاری با کارآفرینان ایرانی خارج از کشور؛
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (Connect.isti.ir)، به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب...

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار

اشتراک در خبرنامه