اخبار

گسترش دولت الکترونیک، مردم را از میلیون‌ها مراجعه به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی بی‌نیاز کرده است/ 77 میلیون نفر از بانک ها وام دریافت کرده‌اند، بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک باشد
رئیس جمهور در مراسم افتتاح یازدهمین دوره مجلس:
رئیس جمهور، گفت: امروز گسترش دولت الکترونیک و بودن این فضا در اختیار مردم، آنان را از میلیون‌ها مراجعه به...

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار

اشتراک در خبرنامه