ITU Telecom World

ایرانی‌ها در بین منتخبان برتر نمایشگاه ITU مجارستان قرار گرفتند/ "سیتنا" در بین مجریان برتر پاویون‌های کشورها؛ ITMC در بین غرفه‌های منتخب فعال نمایشگاه؛ "مهیمن" شرکت منتخب در حوزه‌ی بهره‌گیری نوآورانه از ICT
نمایشگاه تلکام بوداپست پس از چهار روز به کارش پایان داد؛
نمایشگاه 2019 ITU Telecom World پس از چهار روز میزبانی از شرکت کنندگان به کارش پایان داد و از "سیتنا...
اشتراک در ITU Telecom World

اشتراک در خبرنامه

یادداشت