۵G

شبکه‌ی ۵G رسما وارد چین شد
شرکت‌های مخابراتی چین از برقراری و راه اندازی رسمی شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G در این کشور خبر دادند.

صفحه‌ها

اشتراک در ۵G

اشتراک در خبرنامه