کرونا

25 آزمایشگاه سطح 4 آمریکا در اطراف ایران، روسیه و چین وجود دارد/ این آزمایشگاه‌ها قادرند ویروس‌ها را دستکاری و آن را به سلاح تبدیل کنند/ امروز آمریکا بزرگترین متهم در توسعه‌ی ویروس کرونا است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
سردار دکتر جلالی با طرح این سوال که باید از جامعه جهانی پرسیده شود که چرا آمریکا باید چندین آزمایشگاه سطح 4...

صفحه‌ها

اشتراک در کرونا

اشتراک در خبرنامه