کارت سوخت

مسوولیت سوء استفاده از کارت‌های سوخت مفقودی بر عهده‌ی مالکان است/ صاحبان کارت سوخت مفقودی سریعا برای تعیین تکلیف کارت سوخت خود اقدام کنند
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، گفت: افرادی که برای صدور المثنی کارت سوخت مفقودی خود...

صفحه‌ها

اشتراک در کارت سوخت

اشتراک در خبرنامه