پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شفاف معیشتی بین پرسنل پژوهشگاه ICT کاهش می‌یابد/ بازآرایی حکیمانه‌ی پژوهشگاه و چابک سازی برای روان سازی فرایندها در اولویت است/ تبدیل پژوهشگاه از تصدی‌گری به تصمیم ساز در ارجحیت است/ برای تبدیل به محوری ترین مرکز پژوهشی کشور تلاش می‌کنیم
دکتر یزدانیان در نشست صمیمی با پرسنل پژوهشگاه ICT:
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به همکاران تلاشگرش در این پژوهشگاه، نشان "پاکدستی و صداقت...
ضرورت قرار دادن رمز نگاری کوانتومی در فهرست اولویتهای سرمایه گذاری/ فناوری پساکوانتومی؛ نوشدارو قبل از مرگ سهراب است!
مجری پروژه شناخت علم و فناوری رمزنگاری کوانتومی در پژوهشگاه ICT:
فناوری رمزنگاری کوانتومی رویکردی موثر در راستای تضمین امنیت اطلاعات و ارتباطات در مقابل تهدید کامپیوترهای...
اقدامات در راستای حکم وزیر محترم ارتباطات برای ریاست پژوهشگاه در دستور کار است/ راهکارهای رسیدن به اهداف با توجه به تغییر منظومه‌ی ICT تغییر یافته است/ باید قدم‌ها بلند و رو به جلو باشد
دکتر یزدانیان در معارفه‌اش به عنوان رئیس پژوهشگاه ICT:
مراسم تودیع دکتر محمد خوانساری رئیس سابق و معارفه‌ی دکتر وحید یزدانیان رئیس جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری...

صفحه‌ها

اشتراک در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اشتراک در خبرنامه