پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات:
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به ماموریت های این پژوهشگاه در زمینه‌ی آینده پژوهی فناوری،...
اشتراک در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اشتراک در خبرنامه