پرسنل

فیلم/ حقوق و رفاهیات پرسنل از اولویت‌های درجه نخست مدیریت شرکت مخابرات است/ رضایت شغلی کارمندان به صورت مستقیم در راندمان شرکت موثر است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سیتنا:
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: از آنجا که رضایت شغلی کارمندان به صورت مستقیم در راندمان شرکت موثر...
اشتراک در پرسنل

اشتراک در خبرنامه

یادداشت