وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سرانه‌ی 10 دقیقه‌ای مطالعه‌ی مردم کشور در فضای مجازی/ راه‌اندازی سامانه‌ی ثبت ناشران، به زودی/ کاهش تخلفات بازار کاغذ در اولویت/ کاهش هزینه‌های بالاسری با ادغام موسسات فرهنگی
وزیر ارشاد در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری، اعلام کرد:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: اگرچه فضای مجازی آسیب‌های را به همراه داشته اما بعضا در مواردی تاثیرگذار بوده...
اشتراک در وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

اشتراک در خبرنامه