وزیر ارتباطات

با اجرای بی‌تعارف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اکثر مسوولان وزارت ارتباطات از جوانان دهه ۵۰ و۶۰ انتخاب شدند
وزیر جوان با تاکید بر اینکه جوان‌گرایی شعاری برای جلب توجه نیست:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: با اجرای بی‌تعارف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اکثر مسوولان...

صفحه‌ها

اشتراک در وزیر ارتباطات

اشتراک در خبرنامه