وزارت بهداشت

انتشار اوراق نیکوکاری با نمادهای کرونا 1 و کرونا 2 در راستای جذب منابع مالی/ تاکید وزارت بهداشت بر توسعه‌ی استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در کشور
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، خبر داد:
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت با همکاری شرکت فرابورس ایران در قالب...

صفحه‌ها

اشتراک در وزارت بهداشت

اشتراک در خبرنامه