وزارت ارشاد

توقع توهین‌آمیز حیدریان
نگاه از بالای آقای حیدریان و احساس کمال در ایشان، یکی از مشکلات فعلی سینماست. اگر این نگاه و احساس، سایه اش...

صفحه‌ها

اشتراک در وزارت ارشاد

اشتراک در خبرنامه