وریا غفوری

وریا رقیب نمی‌خواهد!
نداشتن یک دفاع راست رونده جایگزین برای وریا در لیگ نوزدهم باعث نشد در نیم‌فصل بازیکن برای این پست جذب شود و...

صفحه‌ها

اشتراک در وریا غفوری

اشتراک در خبرنامه