هواوی

شروع جنبش ضدآیفونی چینی ها!
به راه افتادن جنبش ضدآیفون در چین در واکنش به تحریم گوشی های هواوی در امریکا می تواند به شرکت اپل به شدت آسیب...

صفحه‌ها

اشتراک در هواوی

اشتراک در خبرنامه