همراه اول

تکمیل پوشش نسل چهارم اینترنت همراه در مسیر ریلی حرم تا حرم به طول 1000 کیلومتر/ تحقق درآمدهای غیرمستقیم راه آهن از بخش ارتباطات/ ترغیب مردم به استفاده از خطوط ریلی
آذری جهرمی در مراسم امضای تفاهمنامه‌ی تکمیل پوشش ریلی نسل چهارم همراه، خبر داد:
با تفاهم همراه اول و شرکت راه آهن، پوشش اینترنت نسل چهارم در مسیر حرم به حرم (مشهد - قم) و به تهران تکمیل می...

صفحه‌ها

اشتراک در همراه اول

اشتراک در خبرنامه