مهدی رحمتی

شکایت رحمتی از ۴۳ نفر!
سیدمهدی رحمتی، کاپیتان استقلال این روزها سکوت کرده است. او بعد از شهرآورد بیش از هر زمان دیگری تحت فشار بود.

صفحه‌ها

اشتراک در مهدی رحمتی

اشتراک در خبرنامه