مهدی ترابی

خبری خوب برای سرخ پوشان
با وجود آنکه در دیدار برابر شاهین بدجوری مصدوم شد اما می تواند تیمش را برابر ماشین سازی همراهی کند.

صفحه‌ها

اشتراک در مهدی ترابی

اشتراک در خبرنامه