معاون علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری

در حوزه‌ی استارت‌آپی ایده به تنهایی نقشی ندارد، آدم‌هایی که ایده را پیاده‌سازی می‌کنند، مهم هستند
معاون علمی و فناوری رییس ‌جمهوری در پاسخ به سیتنا؛ 
معاون علمی و فناوری رییس ‌جمهوری، گفت: ایده به تنهایی در حوزه‌ی دانش بنیان و استارت‌آپی نقشی ندارد و آدم‌هایی...
اشتراک در معاون علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری

اشتراک در خبرنامه

یادداشت