مصطفی سالاری

معرفی سیستمی برای اجرای خدمات غیرحضوری بیمه شدگان در اولویت است/ تا دو ماه آینده پرونده‌ی الکترونیکی بیمه شدگان تکمیل می‌شود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری:
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در اولین نشست خبری خود ضمن اعلام منابع، مصارف، تعهدات، اولویت‌ها و سیاست‌های...
اشتراک در مصطفی سالاری

اشتراک در خبرنامه