مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان

رونق چرخه‌ی اشتغال در مناطق محروم با تلفیق حوزه‌های اقتصاد و فناوری اطلاعات
مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان خبر داد:
دفتر امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تلاش است با تلفیق دو حوزه اقتصاد و فناوری اطلاعات...
اشتراک در مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان

اشتراک در خبرنامه