مشاوران خارجی

اقدام شرکت مخابرات در قطع همکاری با مشاوران خارجی شایسته تقدیر است/ امید است این کار به دور از شعار زدگی و کاملا عملگرایانه باشد
عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با سیتنا:
عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پیرامون ارزیابی عملکرد مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران در...
اقدام قاطع مدیرعامل جدید شرکت مخابرات در قطع همکاری با مشاوران خارجی قابل تقدیر است/ عملکرد مهندس صدری فتح باب خوبی است و باید الگوی سایر مدیران باشد
عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با سیتنا:
عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تایید عملکرد مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران در...
اشتراک در مشاوران خارجی

اشتراک در خبرنامه