مرتضی تبریزی

جنگ صلیبی در استقلال
استقلال از تابستان سال گذشته به طور مداوم با مشکل بزرگی به نام پارگی رباط بازیکنانش دست و پنجه نرم می‌کند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرتضی تبریزی

اشتراک در خبرنامه