مدیر تلگرام

مذاکرات محرمانه‌ی دولت با مدیر تلگرام در سال ٩۴ با اطلاع دادستانی وقت انجام شد/ فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق در سال ۸۸ تصویب شد
شفاف سازی وزیر ارتباطات در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور...
اشتراک در مدیر تلگرام

اشتراک در خبرنامه