محمدرضا فرنقی زاد

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
"همیشه این موضوع را بیان کرده و باز هم تکرار می کنم، استفاده از هر فناوری ای اگر به سرگرمی تبدیل شود،...
اشتراک در محمدرضا فرنقی زاد

اشتراک در خبرنامه