محمدحسن انصاری فرد

استوکس از پرسپولیس جدا شد!
محمد‌حسن انصاری‌فرد مدیرعامل قرمزها هم تائید کرد احتمال بازگشت استوکس به ایران بسیار کم است و قرمزها به زودی...
اشتراک در محمدحسن انصاری فرد

اشتراک در خبرنامه