فیبرنوری

با فیبرنوری این مشکل برطرف می‌شود/ از امروز، عملیات احداث ۴۹۶۰ کیلومتر فیبرنوری برای حل مشکل ارتباطات نسل سوم و چهارم، آغاز شد
برنامه‌ی عملیاتی وزیر ارتباطات برای افزایش رضایت مردم از کیفیت ارتباطات نسل سوم و چهارم:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: مردم از کیفیت ارتباطات نسل سوم یا چهارم در حاشیه شهرها و یا جاده‌ها راضی...

صفحه‌ها

اشتراک در فیبرنوری

اشتراک در خبرنامه