فناوری فضایی

فناوری فضایی بستر بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی است/ تحقق ارکان و اهداف اقتصاد مقاومتی با فناوری فضایی میسر است/ حمایت و توسعه‌ی کسب‌وکارهای فضاپایه و آزادسازی داده‌های غیرحاکمیتی در دستور کار است
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران:
رییس سازمان فضایی ایران، گفت: فناوری فضایی با داشتن رشد اقتصادی بالا در دنیا، بستر بسیار مناسبی برای ایجاد...
اشتراک در فناوری فضایی

اشتراک در خبرنامه