فضای مجازی

آسیب‌های فضای مجازی نباید موجب شود که خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم محروم کنیم (+آدرس صفحات رئیس قوه قضائیه در رسانه‌های اجتماعی)
فراخوان رئیس قوه قضاییه درباره‌ی فضای مجازی:
رئیس قوه قضائیه در فراخوانی درباره مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی اعلام کرد: آسیب‌...

صفحه‌ها

اشتراک در فضای مجازی

اشتراک در خبرنامه