فرکانس‌های تلفن همراه

بسیاری از بیماری‌های مغزی ناشی از تابش‌های الکترومغناطیسی است/ فرکانس‌های تلفن همراه می‌تواند مواد مغناطیسی درون مغز را حرکت داده و باعث سرطان مغزی شوند/ لابی‌های غیرعلمی اجازه نمی‌دهند این مباحث طرح شوند
عضو هیات‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
عضو هیات‌ علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: بسیاری از بیماری‌های مغزی ناشی...
اشتراک در فرکانس‌های تلفن همراه

اشتراک در خبرنامه