فرکانس

توافق تخلیه باند 700 و 800 را رئیس فعلی صداوسیما امضا کرده است/ صداوسیما نمی‌تواند مدعی مالکیت فرکانس شود/ فرکانس سرمایه ملی است و باید از آن استفاده بهینه کرد
محمود خسروی، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات:
رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مقاومت سازمان صداوسیما در واگذاری باند 700- 800...
اشتراک در فرکانس

اشتراک در خبرنامه