فرشاد احمدزاده

۲ پرسپولیسی تمدید نمی‌کنند
صادق محرمی با دیناموزاگرب به توافق شفاهی رسیده و پس از بازی برگشت مقابل الجزیره امارات در مرحله یک‌هشتم نهایی...

صفحه‌ها

اشتراک در فرشاد احمدزاده

اشتراک در خبرنامه