عکس سلفی

سلفی شرم آور با یک زن!
سلفی گرفتن یک مرد با صحنه تصادف زنی در ایستگاه قطار جامعه ایتالیا را تکان داد و روزنامه های این کشور اروپایی...

صفحه‌ها

اشتراک در عکس سلفی

اشتراک در خبرنامه