علی مویدی

طرح رجیستری تلفن همراه با وجود کارشکنی مافیای قاچاق موبایل اجرایی شد
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد: طرح رجیستری تلفن همراه با وجود تلاش و کارشکنی مافیای...
اشتراک در علی مویدی

اشتراک در خبرنامه