عزم ملی

موضوعی که در مورد شبکه‌ی ملی اطلاعات وجود دارد، بحث محتوایی است که نیاز به مشارکت جدی و عزم ملی دارد/ ظرف دو هفته‌ی آینده "ناهید ۱" به وزارت دفاع تحویل داده می‌شود
وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وقتی در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت می کنیم نگاه ما نگاه محتوایی و فرهنگی...
اشتراک در عزم ملی

اشتراک در خبرنامه