عادل فردوسی‌ پور

چرا «عادل» تکرارنشدنی است؟
خیلی‌ها در این دنیا تکرار نمی‌شوند.شاید نفراتی بیایند و بخواهند تا راه آنها را در پیش بگیرند اما مثل آنها شدن...

صفحه‌ها

اشتراک در عادل فردوسی‌ پور

اشتراک در خبرنامه