طرح سرباز ماهر

فیلم/ طرح سرباز ماهر فرصتی برای دستیابی سربازان به شغلی بهتر پس از پایان سربازی است/ کارآفرینان در طرح سرباز ماهر مورد حمایت وزارت ICT قرار می‌گیرند
رئیس دانشکده‌ی پست و مخابرات در گفت‌وگو با سیتنا:
رئیس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات، گفت: طرح سرباز ماهر فرصتی است برای سربازان تا بتوانند پس از پایان...
اشتراک در طرح سرباز ماهر

اشتراک در خبرنامه