صندوق نوآوری و شکوفایی

مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع موانع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است/ منابع شبکه‌ی بانکی کشور را هرچه بیشتر به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق می‌دهیم
دهنوی در تشریح جلسه‌ی فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی:
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس در تشریح نشست اخیر این فراکسیون گفت: برخی موانع قانونی سر راه تحقق...

صفحه‌ها

اشتراک در صندوق نوآوری و شکوفایی

اشتراک در خبرنامه