صندوق نوآوری و شکوفایی

تشکیل کارگروه‌های صادراتی با حضور سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات در دستور کار قرار گیرد/ صنعت مخابرات ایران نیازمند پایگاه صادراتی دائمی در کشورهای همسایه است/ با حمایت صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات، شرکت هلدینگ صادراتی کالاهای مخابراتی تشکیل شود
رییس هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:
رییس هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: واگذاری تحقیقات بازار کشورهای هدف و تدوین...
تعداد شرکت‌های دانش بنیان به 4727 شرکت رسیده است/ برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور محدودیت مالی نداریم/ همه‌ی دعواها در کسب‌وکارها بر سر ریسک است
معاون صندوق نوآوری در هفتمین مجمع اقتصادی فناوری نانو:
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق بعد از دانش بنیان شدن و تولید نمونه آزمایشگاهی، با تسهیلات...

صفحه‌ها

اشتراک در صندوق نوآوری و شکوفایی

اشتراک در خبرنامه

یادداشت