صندوق نوآوری و شکوفایی

نمایشگاه‌های تخصصی، ابزاری برای توسعه‌ی بازار شرکت‌های دانش‌بنیان/ حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، تاکید کرد:
در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، دانش و فناوری به برگ برنده دنیای کسب‌وکار بدل شده است؛ بر خلاف عصر صنعت و اقتصاد...

صفحه‌ها

اشتراک در صندوق نوآوری و شکوفایی

اشتراک در خبرنامه