صداوسیما

عملکرد صداو‌سیما در جریان پرونده‌ی دکتر نجفی بسیار ناپسند بود/ نباید از مسائل شخصیِ افراد برای تسویه‌حساب‌ها استفاده کرد/ دود اینگونه کارها به چشم همه می‌رود، نه صرفاً یک جریان سیاسی
توئیت دکتر عارف در انتقاد به عملکرد صداوسیما در پرونده‌ی نجفی؛
دکتر محمد رضا عارف، تاکید کرد: رفتارهای صورت گرفته توسط برخی رسانه‌ها بخصوص صداو‌سیما، در جریان پرونده آقای...

صفحه‌ها

اشتراک در صداوسیما

اشتراک در خبرنامه