شهر هوشمند

همانند بسیاری از مردم، من هم هرگز اسم شهر یینچوان را نشنیده بودم اما مقامات چینی خیلی مشتاق بودند مرکز استان...
در حال حاضر بیش از 400 شهر چین در حال ساخت شهر هوشمند هستند و یا طرح اجرای چنین برنامه‎ای را تدوین کرده‎اند.

صفحه‌ها

اشتراک در شهر هوشمند

اشتراک در خبرنامه