شهر هوشمند

مشارکت جدی بخش خصوصی برای تحقق «تهران هوشمند» آغاز شد/ توسعه‌ی اکوسیستم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند سرعت می‌یابد
با امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فاوای شهرداری تهران، همراه اول و مبین‌نت؛
تفاهم‌نامه همکاری‌ در زمینه‌ توسعه زیست‌بوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند میان سازمان فاوای شهرداری...

صفحه‌ها

اشتراک در شهر هوشمند

اشتراک در خبرنامه