شرکت مخابرات ایران

امکان دورکاری پرسنل شرکت مخابرات دارای بیماری‌های قلبی، ریوی، ضعف سیستم ایمنی و جانباران/ ارائه‌ی خدمات غیرحضوری از سامانه‌ی ۲۰۰۰، کد دستوری# ۲۰۲۰* و سامانه‌ی "مخابرات من"
تشریح اقدامات شرکت مخابرات ایران در مبارزه با ویروس کرونا؛
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: با هماهنگی معاونت توسعه منابع انسانی تصمیم گرفتیم برای کاهش خطرات احتمالی...

صفحه‌ها

اشتراک در شرکت مخابرات ایران

اشتراک در خبرنامه

یادداشت