شرکت مخابرات ایران

اعمال مصوبه‌ی ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات برای مشتریان اینترنت/ اختصاص ۵ درصد حجم اضافی برای همه مشترکین اینترنت مخابرات بدون دریافت هزینه
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، خبر داد:
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: با توجه به قطعی‌های پیش آمده در ماه های گذشته و وجود مغایرت‌هایی در حجم...

صفحه‌ها

اشتراک در شرکت مخابرات ایران

اشتراک در خبرنامه